دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
2st National Conference on Dramatic and Digital Arts

:: محورهای همایش


تئاتر:

 • نقد و تحلیل آثار نمایشی معاصر
 • ارتباط میان متن و اجرای نمایشی
 • مطالعه وجوه دیداری و شنیداری هنر نمایش
 • اقتباس شناسی در هنر نمایش
 • هنر اجرا به مثابه یک گونه نمایشی نوین
 • جامعه شناسی نمایش
 • مطالعات نظری و میان رشته ای تئاتر

تلویزیون:

 • نقد و تحلیل آثار تلویزیونی
 • راهکارها و راهبردهای نوین در عرصه تولید هنری آثار تلویزیونی
 • مطالعه وجوه هنری تولیدات تلویزیونی
 • تلویزیون و صنعت فرهنک
 • تبلیغات تلویزیونی به مثابه یک گونه نمایشی
 • جامعه‌شناسی تلویزیون
 • تلویزیون و مطالعات فرهنگی

سینما:

 • نقد و تحلیل آثار سینمایی معاصر
 • ارتباط میان متن و تصویر در سینما
 • اقتباس در سینما
 • سینما و صنعت فرهنگ
 • سبک ها و مکتب های بازیگری در سینما
 • جامعه شناسی سینما

هنرهای دیجیتال:

 • نقد و تحلیل آثار هنری دیجیتال
 • هنر دیجیتال و بینامتنیت
 • هنر اینترنتی به مثابه یک گونه از هنرهای دیجیتال
 • جامعه شناسی هنرهای دیجیتالنمایه isc

99201-29237

99201-29237

فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)